მისამართი:

ბეთლემის აღმართი 16 B,  0105 თბილისი, საქართველო

ტელ./ფაქსი: (995 32) 98 45 27

ელ-ფოსტა: info@icomos.org.ge